VENTEAMER w Hub of Talents 2

VENTEAMER w Hub of Talents 2

13/11/2020 11:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

W ramach Hub of Talents 2 zespół Venteamer opracowuje platformę finansowania w modelu Financing as a Service (FaaS), opartą na technologii blockchain która umożliwi zawieranie bezpośrednich transakcji pomiędzy biorcami i dawcami finansowania.

Venteamer, działając w modelu FaaS, pozwoli na pozyskiwanie i przekazywanie różnych rodzajów finansowania (użytkowego, udziałowego, dłużnego, donacyjnego). Udostępni on również możliwość dobrowolnego nabywania profesjonalnych usług specjalistycznych świadczonych przez zarejestrowanych w ramach platformy usługodawców (Buy Side/Sell Side as a Service - BS/SSaaS). Platforma będzie otwarta dla podmiotów zagranicznych jak też skalowalna na inne rynki.

[Grafika nagłówkowa przedstawia startup VENTEAMER.


Po lewej stronie napisy: VENTEAMER 

Pod spodem logo Platform Startowych Hub of Talents 2.


Po prawej stronie obraz przedstawiający osobę przeglądającą wykresy kołowe na tablecie, siedzącą przy biurku. W tle otwarty laptop z wykresami kołowymi.]


[Na dole strony od lewej do prawej:

logo Funduszy Europejskich Polska Wschodnia

flaga Rzeczypospolitej Polski

logo Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

flaga Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).]