ULTRAHINGE w Hub of Talents 2

ULTRAHINGE w Hub of Talents 2

12/01/2022 10:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Startup rozwija nowatorskiego przegub, który będzie umożliwiał tworzenie urządzeń ze zmienną geometrią, pozwalających na przenoszenie dużych obciążeń.

[Grafika nagłówkowa przedstawia startup ULTRAHINGE . Po prawej stronie napis: ULTRAHINGE . Po lewej stronie zdjęcie robotników pracujących przy konstrukcji w czasie zachodzie słońca..] [Na dole strony na grafice od lewej do prawej: logo Funduszy Europejskich Polska Wschodnia, flaga Rzeczypospolitej Polski, logo Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, flaga Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).]