Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP - spotkanie informacyjne

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP - spotkanie informacyjne

10/05/2019 15:03 przez Pawel Turel Aktualności

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, które odbędzie się dnia 16.05.2019 r. w godz. 11:00 - 15:30 w Hotelu Branicki.

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą i planujesz zrealizować w ramach konsorcjum składającego się z minimum 3 MŚP lub samodzielnie projekt w wyniku, którego powstanie innowacyjny produkt sieciowy to spotkanie jest także skierowane do Ciebie – przyjdź i dowiedz się jakie wsparcie możesz uzyskać w ramach poddziałania 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

Dofinansowanie można przeznaczyć na projekty obejmujące łącznie:

  • inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;
  • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu;
  • realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie);
  • dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych produktów sieciowych.

Kryteria wyboru:

  • możliwość realizacji projektu przez samodzielnego MŚP,
  • zmniejszenie minimalnej wartości projektu do 5 mln zł wydatków kwalifikowanych,
  • możliwość sfinansowania wydatków z nowego rodzaju pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną spełnia warunki ustanowione w art. 55 rozporządzenia KE nr 651/2014.

Termin:

16.05.2019 r. godz. 11:00 - 15:30

Miejsce:

Hotel Branicki (Sala konferencyjna Jan Klemens, parter), ul. Zamenhofa 25, 15-435 Białystok

Zapisy na spotkanie

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.