Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP - spotkanie informacyjne

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP - spotkanie informacyjne

16/05/2017 09:56 przez Barbara Supińska Aktualności

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy na spotkanie informacyjne - konkurs nr 3 Poddziałanie 1.3.2. „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP” Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 18 maja 2017 roku w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A w Warszawie w sali nr 11 (piętro 15) w godzinach 9:00-13:00.

Podczas spotkania przedsiębiorcy uzyskają informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

W ramach poddziałania przewiduje się wsparcie konsorcjów MŚP w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Jakie projekty będą dofinansowane

Wspierane będą sieciowe i innowacyjne produkty o ponadregionalnym oddziaływaniu mające charakter gotowych do sprzedaży spakietyzowanych ofert, opierających się o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik (markę) produktu.

Każdy projekt będzie obejmować łącznie:

  • inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych,
  • rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
  • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania ww. standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Program spotkania obejmuje:

  • Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP – zakres wsparcia i zasady ubiegania się o dofinansowanie w konkursie nr 3.
  • Kryteria oceny projektów.
  • Informacje dodatkowe – doświadczenia z poprzedniego konkursu oraz podstawowe informacje na temat obsługi Generatora wniosków.

Liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona. Kontakt w sprawie spotkania z Panią Bernadetą Krajewską, tel.: 692 761 925, e-mail: bernadeta.krajewska@szkolenia-polska.pl.