Tereny inwestycyjne w SSSE na sprzedaż

Tereny inwestycyjne w SSSE na sprzedaż

27/11/2018 07:30 przez Barbara Supińska Aktualności

Miasto Białystok oferuje inwestorom uzbrojone tereny, które znajdują się m.in. w rejonie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Miasto Białystok oferuje inwestorom uzbrojone tereny, które znajdują się: w rejonie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, obręb 21- Dojlidy, (ulice: Jacka Kuronia, Franciszka Karpińskiego, Św. Proroka Eliasza i ks. Stanisława Suchowolca) oraz w Podstrefie Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie lotniska Krywlany, obręb 22- Krywlany (przy ulicy Dywizjonu 303 – przedłużenie ul. Jacka Kuronia w kierunku ul. Konstantego Ciołkowskiego).

Zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego działki te przeznaczone są pod działalność produkcyjną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

INFORMACJE O PRZETARGACH

Ogłoszenia o sprzedaży zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Białystok oraz pełne informacje podlinkowane są pod odpowiednimi nieruchomościami poniżej.

Miasto Białystok ogłosiło przetarg ustny nieograniczony na zbycie terenu inwestycyjnego objętego Podstrefą Białystok SSSE:Miasto Białystok ogłosiło 3 przetargi pisemne ograniczone na zbycie terenów inwestycyjnych Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, objętych Podstrefą Białystok SSSE:


Miasto Białystok ogłosiło także 2 przetargi ustne nieograniczone na zbycie terenów inwestycyjnych położonych w pobliżu Podstrefy Białystok SSSE:


PROCEDURA ZAKUPU TERENU INWESTYCYJNEGO

1. Procedura zakupu działek mających formę przetargu ustnego nieograniczonego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyznaczonym terminie oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dokumentów zawartych w ogłoszeniu. Uczestnicy przetargu proszeni są o przedłożenie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.

Oferent, który zaproponuje najwyższą cenę nabywa ww. teren inwestycyjny.

2. Procedura zakupu działek mających formę przetargu pisemnego nieograniczonego łącznego mająca na celu:
 

  • sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Podstrefa Białystok oraz
  • udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej.

Warunkiem udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym jest:


  • wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego dotyczącego nieruchomości, która będzie stanowiła przedmiot oferty,
  •  wpłata wadium,
  • złożenie kompletnej oferty pisemnej w siedzibie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy ul. T. Noniewicza 49 w Suwałkach.

INFORMACJA DODATKOWA


PODSTREFA BIAŁYSTOK SUWALSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Oferowane tereny inwestycyjne objęte są Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

W przypadku zainteresowania przedsiębiorcy uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie: www.ssse.com.pl.

Pliki do pobrania

  • Mapa terenów inwestycyjnych