Telehealth.Ai w Hub of Talents 2

Telehealth.Ai w Hub of Talents 2

16/02/2022 10:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Produkt zespołu Telehealth.Ai będzie integratorem i interpretatorem danych medycznych.

[Grafika nagłówkowa przedstawia startup Telehealth.Ai. Po prawej stronie napis: Telehealth.Ai. Po lewej stronie zdjęcie przedstawiające stetoskop leżący na klawiaturze laptopa. ] [Na dole strony na grafice od lewej do prawej: logo Funduszy Europejskich Polska Wschodnia, flaga Rzeczypospolitej Polski, logo Hub of Talents 2, flaga Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).]