Technologika w Hub of Talents

Technologika w Hub of Talents

23/02/2017 12:22 przez Barbara Supińska Aktualności

Pierwsze na świecie urządzenie hybrydowe z elementami OZE dla wspomagania procesów spalania w mieszkalnictwie, przemyśle i transporcie, które pozwoli na ograniczenie emisji szkodliwych gazów i płynów do atmosfery.

Wyzwania naukowe w kontekście energii i klimatu dotyczą aktualnie przede wszystkim zrównoważonego rozwoju i wydajności w użytkowaniu zasobów naturalnych, co ma szczególne znaczenie dla równowagi ekonomicznej, społecznej i ekologicznej. Znaczący przyrost populacji na świecie i równie duży wzrost zapotrzebowania na energię zagrażają tej równowadze rodząc potrzebę szybkiego i skutecznego podjęcia stosownych działań z uwzględnieniem najnowszych technologii światowych w energii odnawialnej.

Marcin Kościelny jest współautorem innowacyjnego projektu opartego o próbę skutecznego i taniego rozwiązania problemów z nadmierną emisją zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania. Chodzi przede wszystkim o spalanie na cele grzewcze oraz inne tego typu procesy przemysłowe, które oparte są o wykorzystywanie m.in. węgla, miału, ekogroszku, drewna itd.

Zespołowi Marcina udało się stworzyć pierwsze na świecie urządzenie hybrydowe z elementami OZE dla wspomagania procesów spalania w mieszkalnictwie, przemyśle i transporcie. Rezultatem tego jest usprawniony proces wytwarzania wodoru, dzięki któremu poprawie ulegnie spalanie (głównie paliw stałych), a przez to znacznie ograniczy się emisję szkodliwych gazów i płynów do atmosfery. Wodór ma być wytwarzany w generatorze i od razu wprowadzany do kotła/paleniska bez jego magazynowania. Cały proces inicjowany i kontrolowany będzie dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej. W ten sposób zdecydowanie podwyższy się efektywności spalania i obniży zużycie tradycyjnych surowców palnych. To z kolei przełoży się na kwestie ekonomiczne (mniejsze koszty spalania) oraz na ograniczenie emisji do powietrza, w tym znaczące ograniczenie CO2.

Ważnym aspektem działania całej struktury będzie specjalnie opracowane oprogramowanie komputerowe optymalizujące cały proces algorytmami heurystycznymi. Obejmie ono maksymalizację funkcji celu modelu matematycznego biorącego pod uwagę parametry wejściowe: energii hybrydowej, elektrolizy, objętości magazynowanego wodoru, ilości substancji palnej oraz parametry wyjściowe - straty ciepła, energia wyprodukowana itd. Pomysł był na tyle interesujący, że przekonał specjalistów z Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego do tego, by rozwijać go w ramach Platformy startowej dla nowych pomysłów „Hub of Talents”. Życzymy powodzenia.