SYDIG      w Hub of Talents 2

SYDIG w Hub of Talents 2

11/12/2019 11:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

SYDIG to innowacyjny system służący do automatyzacji oraz usprawniania procesów w branży transportowej.

Dzięki technologii zastosowanej w produkcie SYDIG firmy transportowe i spedycyjne skrócą czas kluczowych procesów, które zachodzą w codziennej realizacji zleceń transportowych i spedycyjnych. Przyniesie to wymierne korzyści w postaci skróceniu czasu obsługi zleceń, co przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie kosztów ich obsługi oraz zwiększenie uzyskiwanych przychodów.