Świętuj Europejski Tydzień Startupów w BPN-T

Świętuj Europejski Tydzień Startupów w BPN-T

06/03/2019 10:16 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Już po raz IV Białostocki Park Naukowo-Technologiczny zostaje organizatorem Startup Europe Week w Białymstoku. Wydarzenie zostało zainicjowane przez Komisję Europejską w celu tworzenia lokalnego środowiska przyjaznego biznesowi i innowacjom oraz wspierania już istniejących ośrodków. W ramach tej ogólnoeuropejskiej inicjatywy 13 marca 2019 r. w BPN-T odbędzie się warsztat z pisania wniosków do programu Horyzont 2020.

Startup Europe Week, czyli Europejski Tydzień Startupów, trwa od 11 do 15 marca. W całej Europie (i nie tylko) organizowane są wydarzenia promujące przedsiębiorczość oraz zachęcające społeczność lokalną do zakładania nowych firm. Inicjatywa wspierana przez Komitet Regionów jest też platformą ułatwiającą dialog pomiędzy władzami lokalnymi, a przedsiębiorcami.


W tym roku w ramach Startup Europe Week Białostocki Park Naukowo-Technologiczny organizuje warsztat „Instrument dla MŚP w ramach Horyzont 2020 - Jak przygotować dobry wniosek projektowy”, który odbędzie się 13 marca w godzinach 10-12.

Zapisz się TUTAJ

Wydarzenie jest bezpłatne po wcześniejszej rejestracji

Zdobądź dofinansowanie na działalność

Warsztaty adresowane są do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych złożeniem do Komisji Europejskiej wniosku do tzw. SME Instrument w ramach programu Horyzont 2020.


Program skierowany jest do firm chcących wprowadzić na rynek europejski nowy produkt lub usługę i poszukujących wsparcia na opracowanie studium wykonalności bądź dopracowanie rozwijanego rozwiązania. W pierwszej 6-miesięcznej fazie Instrumentu można otrzymać dotację do 50 tys. Euro. Konkurs jest organizowany w trybie otwartym.

Program warsztatów:

  • Instrument dla MŚP - zasady konkursów i finansowania

  • Portal uczestnika - składanie wniosku

  • Przygotowanie wniosku projektowego – część A – administracyjna

  • Przygotowanie wniosku projektowego – część B – zasady i ocena

  • Pytania i odpowiedzi

Warsztaty poprowadzi Daniel Puch – kierownik Biura ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych Politechniki Białostockiej; ekspert Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. Specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy UE i innych programów wspierających rozwój.