Spotkanie z przedstawicielami Boeinga

Spotkanie z przedstawicielami Boeinga

14/05/2018 08:42 przez Katarzyna Dobrzyńska Aktualności

Departament Współpracy Ekonomicznej MSZ oraz Departament Innowacyjności MPiT wspólnie z The Boeing Company organizują 27 czerwca br. w Warszawie spotkanie, na którym wybrane polskie firmy będą miały możliwość zaprezentowania swojej oferty przedstawicielom Boeinga.

Amerykański koncern lotniczy jest zainteresowany bliższym rozeznaniem możliwości współpracy z sektorem badawczo-rozwojowym, wyższymi uczelniami technicznymi, a także firmami, które oferują rozwiązania mogące znaleźć zastosowanie w szeroko rozumianym lotnictwie cywilnym (np. badania nad materiałami czy alternatywnymi paliwami, rozwiązania z zakresu IT, designu czy rozrywki pokładowej). 

  

Spotkanie w Warszawie jest adresowane do podmiotów spoza sektora lotniczego, które uznają, że ich oferta technologiczna może zainteresować partnerów z Boeinga. 

Firmy zainteresowane udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go 
do czwartku 24 maja br. na adres daniel.piekarski@msz.gov.pl.  

Formularz do pobrania

  • Boeing formularz zgłoszeniowy

Otrzymane formularze zostaną przekazane przedstawicielom koncernu Boeing, którzy na ich podstawie podejmą decyzją o zaproszeniu konkretnych podmiotów do udziału w spotkaniu.


Informację o zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu zostanie przekazana wybranym podmiotom w poniedziałek 11 czerwca wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi spotkania.


Zaproszone polskie podmioty będą mogły przedstawić swoją ofertę w trakcie 20/30-minutowej prezentacji oraz nawiązać bezpośredni kontakt z osobami decyzyjnymi z koncernu Boeing, a także przedstawicielami jego poszczególnych biur i departamentów dobranych do profilu polskich podmiotów zakwalifikowanych do udziału w spotkaniu.