Spotkanie z ekspertem PAIH w BPN-T

Spotkanie z ekspertem PAIH w BPN-T

28/08/2018 11:16 przez Katarzyna Dobrzyńska Aktualności

28 sierpnia 2018 r. zgromadzeni w BPN-T uczestnicy spotkania "Aktywizacja eksportowa przedsiębiorstw" dowiedzieli się od eksperta Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) Grzegorza Gałczyńskiego w jaki sposób instytucja może wspierać ich działalności eksportową.

Misją Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. 


Prowadzący rozpoczął spotkanie od wymienienia wyzwań, jakie czekają na polskich eksporterów na rynkach zagranicznych. Wspominał m.in. o konkurencyjności zagranicznych rynków, małym doświadczeniu w budowaniu międzynarodowych kanałów dystrybucji czy poblemie z weryfikacją potencjalnego partnera biznesowego.


Uczestnicy dowiedzieli się również jak działają Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Jest to globalna sieć przedstawicielstw Agencji, których zadaniem jest wspieranie eksportu oraz inwestycji przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, jak również polskich przyciąganie inwestorów do Polski.  21 sierpnia 2018 r. otworzone zostało pięćdziesiąte przedstawicielstwo PAIH, zlokalizowane w Sydney,


Zagraniczne Biura Handlowe pomagają przedsiębiorcom m.in. w bezpiecznym wejściu na rynek, zarządzaniu informacją gospodarczą, opracowaniu oferty czy poszukiwaniu partnerów biznesowych.


Grzegorz Gałczyński zachęcał również zgromadzonych do udziału w projekcie Polskie Mosty Technologiczne, którego celem jest wsparcie innowacyjnych MŚP w procesie internacjonalizacji (usługi eksperckie w procesie budowy strategii ekspansji i jej weryfikacja na rynku docelowym przy wsparciu Zagranicznych Biur Handlowych - ZBH).


Spotkanie zakończyła sesja pytań do eksperta.