Spotkanie przy "okrągłym stole start-upowym"

Spotkanie przy "okrągłym stole start-upowym"

17/03/2017 12:35 przez Adam Gardocki Aktualności Z życia firm

17 marca w BPN-T odbyło się spotkanie, podczas którego podlascy startup-owcy mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami i uwagami z przedstawicielami władz miasta.

Udział w spotkaniu wzięli Prezydent Miasta Białegostoku - Tadeusz Truskolaski, Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego - Anna Daszuta-Zalewska, Kierownik Think Tanku Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego - Kamil Waligóra oraz przedstawiciele środowiska startup-owego na Podlasiu.

Celem spotkania było zebranie uwag, opinii do Inicjatywy komisji Europejskiej "Przyszli liderzy Europy - inicjatywna na rzecz przedsiębiorstw typu start-up i przedsiębiorstw scale-up" oraz do wniosku do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady "dot. ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia".


Zebrane uwagi, wnioski, pomogą przygotować opinię do ww. dokumentów, której sprawozdawcą dla Europejskiego Komitetu Regionów jest Pan Tadeusz Truskolaski - Prezydent Miasta Białegostoku. Zależy nam na tym, aby ta opinia jak najlepiej odzwierciedlała realne potrzeby i oczekiwania środowiska start-upowego dlatego dziękujemy Wszystkim za obecność i głos w dyskusji.