Spotkanie NCBR dla firm w BPN-T

Spotkanie NCBR dla firm w BPN-T

20/01/2020 11:23 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zapraszają na spotkanie "NCBR dla Firm - wsparcie przedsiębiorców z POIR", które odbędzie się 11 lutego 2020 roku w BPN-T.

"NCBR dla Firm - wsparcie przedsiębiorców z POIR" to cykl spotkań realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, podczas których uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności przydatne podczas aplikowania o wsparcie na realizację innowacyjnych projektów.


Spotkania skierowane są do przedsiębiorców oraz jednostek naukowych (będących w konsorcjum z przedsiębiorcą), które planują ubiegać się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R) w konkursach NCBR finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), w szczególności w konkursie „Szybka Ścieżka”.


Celem spotkań jest przygotowanie uczestników do tworzenia wysokiej jakości projektów badawczo-rozwojowych i zachęcenie do aplikowania w konkursach NCBR, z akcentem na konkurs „Szybka Ścieżka”.

Wydarzenie jest bezpłatne po wcześniejszej rejestracji na stronie

www.ncbrdlafirm.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Agenda warsztatów

9:30 – 10:00

Rejestracja, powitalna kawa

10:00 – 11:00

Informacje o ofercie NCBR w ramach Programu Inteligentny Rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem konkursu “Szybka Ścieżka”, skierowane do przedsiębiorców i pracowników jednostek naukowych. 

Dodatkowo prezentacja oferty komplementarnej innych instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIR oraz wizyta Beneficjenta z Państwa regionu, który przybliży proces realizacji projektu, na który już otrzymał dofinansowanie z NCBR w ramach konkursu “Szybka Ścieżka” POIR

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa, poczęstunek i networking

11:15 – 13:00

Warsztaty – co to jest projekt B+R – dobre praktyki i wskazówki dotyczące wypełniania wniosku i oceny projektów POIR

13:00 – 13:15

Przerwa kawowa, poczęstunek i networking

13:15 – 15:30

Warsztaty – dalszy ciąg – omówienie kryteriów jakim podlegają wnioski podczas oceny przez Ekspertów, a także omówienie najczęściej popełnianych błędów we wnioskach.

Spotkania indywidualne

Spotkania indywidualne z ekspertami NCBR to okazja, aby omówić swój indywidualny pomysł pod kątem naukowym i gospodarczym. Zespół składa się z eksperta naukowego, biznesowego oraz pracownika NCBR, którzy wstępnie zaopiniują Państwa pomysł pod kątem naukowym, wdrożeniowym oraz przybliżą procedury NCBR podczas realizacji projektu.


10:30 – 15:30

Spotkania indywidualne uczestników z Ekspertami NCBR*

(jeden panel trwa 25 minut)


* Spotkania indywidualne dedykowane są przedsiębiorcom z wyłączeniem firm doradczych i consultingowych.

Eksperci każdorazowo podpisują klauzulę o poufności