Spotkanie informacyjne w BPN-T dla Wnioskodawców działania Internacjonalizacja MŚP

Spotkanie informacyjne w BPN-T dla Wnioskodawców działania Internacjonalizacja MŚP 

12/06/2018 11:30 przez Katarzyna Dobrzyńska Aktualności

21 czerwca 2018 roku w godz. 11.00 - 13.00 w BPN-T odbędzie się spotkanie przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, zainteresowanych wsparciem finansowym działań eksportowych tj. na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki. 

Zapraszamy na spotkanie, gdzie pod okiem eksperta PARP będą Państwo mieli okazje omówić wniosek o dofinansowanie w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacji MŚP. Ekspert omówi kryteria oraz udzieli odpowiedzi na pytania. Dodatkowo, wskaże najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosków oraz zaprezentuje dobre praktyki.

Działanie 1.2 POPW skierowane jest do firm, które:

  • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru,
  • posiadają w ofercie co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę).,
  • zainteresowane są wejściem z posiadanym produktem (wyrobem własnym lub usługą własną) na nowe rynki zagraniczne.

Formularz rejestracyjny dostępny jest TUTAJ