PHARMAT   w Hub of Talents 2

PHARMAT w Hub of Talents 2

06/12/2019 11:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Pharmat to innowacyjny lekomat automatyzujący sprzedaż leków i innych produktów aptecznych.

System Pharmat zostanie wsparty innowacyjnymi systemem informatycznym w zakresie obsługi i weryfikacji recept, zarządzania zamówieniami oraz zarządzaniem zapasami. Koncepcją budującą przewagę konkurencyjną jest wsparcie predykcji zapotrzebowania na produkty (sezonowość, lokalizacja, struktura wiekowa ludności) w zależności od lekomatu.