SHREDDMAN w Hub of Talents 2

SHREDDMAN w Hub of Talents 2

11/06/2020 10:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

W ramach Hub of Talents 2 zespół pracuje nad stworzeniem oraz wdrożeniem do produkcji uniwersalnej maszyny do rozdrabniania różnego rodzaju materiałów (biomasy, tworzyw sztucznych itp).

Poprzez zmianę nastaw oraz elementów roboczych użytkownik będzie mógł w łatwy sposób samodzielnie zmieniać wszystkie parametry pracy maszyny. Dzięki temu bez ingerencji serwisu zewnętrznego użytkownik będzie miał możliwość poddawać obróbce materiały w zależności od potrzeb w danej chwili. 


Jest to szczególnie istotne np. podczas rozdrabniania materiałów drzewnych w różnych gatunkach oraz wilgotnościach. Maszyna będzie miała także bardzo szerokie zastosowanie w recyklingu innych surowców takich tworzywa sztuczne, metale kolorowe itp. Nowoczesne sterowanie maszyny oparte na sterownikach PLC umożliwi zarówno pracę niezależną jak i współpracę w ramach istniejących linii produkcyjnych.


Pomysł jest inkubowany w ramach projektu Platformy startowej dla nowych pomysłów Hub of Talents 2.