SENIO.AI w Hub of Talents 2

SENIO.AI w Hub of Talents 2

29/04/2020 10:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

SENIO.AI to ogólnodostępny system IT teleopieki III generacji tj. monitorowania stanu zdrowia i bezpieczeństwa czynności dnia codziennego Seniorów. 

Urządzenie będzie realizowało działania prewencyjne i powiadamiało o zaistniałych już incydentach np. upadku, zasłabnięciu ale również będzie działało prewencyjnie i przewidywało zagrożenia w czynnościach seniorów. Rozwiązanie będzie dostosowywać się do lokalnych warunków mieszkaniowych osoby opiekowanej. SENIO.AI będzie monitorować codzienną aktywność osób starszych i wspierać ich w codziennym życiu.