Sebastian Olaf Stiler - opiekun projektów w Hub of Talents

Sebastian Olaf Stiler - opiekun projektów w Hub of Talents

19/10/2016 11:45 przez Julita Pytel Aktualności

Sebastian Stiler z Effective Sp. z o.o, dwudziestoletnie praktyczne doświadczenie w rozwijaniu i zarządzaniu biznesem zdobywał na rynkach Europy Wschodniej. Jest to tylko jeden z powodów, dla których podjął współpracę przy projekcie Platforma startowa dla nowych pomysłów „Hub of Talents".

Rozważny i opanowany zawodnik w golfa to prawdziwy profesjonalista. Nie tylko na polu z dołkami Sebastian Olaf Stiler jest przewidującym i odpowiedzialnym człowiekiem. Jest to tylko jeden z powodów, dla których podjął współpracę z Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym - liderem projektu Platforma startowa dla nowych pomysłów „Hub of Talents".


Dwudziestoletnie praktyczne doświadczenie w rozwijaniu i zarządzaniu biznesem zdobywał na rynkach Europy Wschodniej z uwzględnieniem rynków Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Ukrainy oraz na rynkach międzynarodowych, były to Niemcy, Irlandia, Dania, Hiszpania oraz na rynku Afryki - Togo, Ghana, Senegal i Nigeria.


Sebastian Olaf Stiler posiada głęboką wiedzę na poziomie strategicznym i operacyjnym. Pełni głównie funkcje związane z zarządzaniem, rozwojem, sprzedażą, zakupami i logistyką. Wie jak zdobywać partnerów, zarządzać ryzykiem i domykać umowy. Jest konsultantem w branży OZE i energetycznej oraz ekspertem w firmach badawczych i certyfikujących.


Specjalizuje się w interim management, jego domeną są: zarządzanie strategiczne i operacyjne, zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami, opracowywanie strategii i biznes planów, budowanie skutecznych zespołów, zarządzanie zasobami, łańcuch dostaw, łańcuch wartości, logistyka, optymalizacja i redukcja wydatków, operacje importowe i exportowe, zakupy, tworzenie i negocjacje umów gospodarczych, negocjacje. Pan Sebastian jest ekspertem rynku OZE, konsultantem oraz wykładowcą. Od 2003 roku związany z branżą OZE, pełniąc funkcje zarządcze w Spółkach dedykowanych do obrotu i sprzedażą biomasy na cele energetyczne do największych Grup Energetycznych w Polsce. Od 2007 r. prowadzi wykłady na Uniwersytecie Śląskim z problematyki pozyskiwania, przetwarzania i praktycznego wykorzystania paliw odnawialnych. Na Wydziale Ochrony Środowiska prowadzi autorski projekt ze studentami pierwszego i drugiego roku w formie wykładów i ćwiczeń. Potrafi ciekawie mówić, cierpliwie słuchać i odpowiadać na pytania, ma umiejętności, które są szczególnie istotne podczas pracy z ludźmi. Dlatego praca opiekuna start-upu znakomicie wpasowuje się w profil Sebastiana Olafa Stilera. Czekamy na jej wyniki.