SANUM PERPETUM  w Hub of Talents 2

SANUM PERPETUM w Hub of Talents 2

09/11/2020 11:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

SANUM PERPETUM w ramach Hub of Talents 2 pracuje nad  aparatem do wczesnego wykrywania stanów zagrożenia życia, jakie niosą za sobą choroby cywilizacyjne takie jak choroby krążenia i nowotwory przerzutujące oraz powikłania infekcji COVID-19.

Choroby, zwłaszcza przewlekłe takie jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, a nawet sercowo-naczyniowo-płucne powikłania COVID-19 ciągle stanowią poważne zagrożenie, a ich częstym powikłaniem jest zwała serca, zator płuc lub udar mózgu prowadzące do kalectwa, a nawet śmierci. Podobnie nowotwory, zwłaszcza przerzutujące. Pomimo ciągłych starań terapeutycznych i profilaktycznych nie udaje się wyeliminować zgonów z powyżej wymienionych przyczyn. Nie ma też jednej, prostej uniwersalnej względem każdego z wymienionych stanów narzędzi wykrywającego zagrożenie.


Aparat będzie w stanie nie tylko wcześnie wykryć zagrożenie, ale także ocenić jego skalę, monitorować proces leczenia oraz wskazać moment, kiedy niebezpieczeństwo minie.


Zasada działania urządzenia będzie opierać się na wywołaniu lekkiego stanu pobudzenia krwi. Takie pobudzenie występuje w organizmie w sytuacji, gdy istnieje ryzyko zawału, zatoru, przerzutowania nowotworowego i jest sygnałem alarmowym. Sygnał ten można wykryć mierząc stężenia wybranych substancji biochemicznych we krwi. Zakłada się, że skomercjalizowany aparat będzie miał budowę modułową: od najprostszej wersji umożliwiającej szybką diagnostykę z udziałem niewykwalifikowanego personelu po rozbudowaną wersję do zastosowań naukowo-badawczych. Ze względu na innowacyjność zastosowanej metody, jak i bardzo duży zakres zastosowań oraz zakłada się, że zainteresowanie aparatem może przerodzić się z zapotrzebowania krajowego na globalne.

[Grafika nagłówkowa przedstawia startup SANUM PERPETUM.

Po lewej stronie napisy: SANUM PERPETUM

Pod spodem logo Platform Startowych Hub of Talents 2.


Po prawej stronie obraz przedstawiający badanie w gabinecie lekatskim. Kobieta ze stetoskopem widzi na monitorze zmiany w układzie krążenia, badany mężczyzna trzyma się za serce. .]


[Na dole strony od lewej do prawej:

logo Funduszy Europejskich Polska Wschodnia

flaga Rzeczypospolitej Polski

logo Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

flaga Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).]