PWTECHNIC w Hub of Talents 2

PWTECHNIC w Hub of Talents 2

28/12/2020 11:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

PWTECHNIC pracuje nad robotem SmartBeam - będzie to urządzenie montowane między ciągnikiem a pielnikiem, które w trybie ciągłym dostosowuje pozycje elementów pielnika do usuwania chwastów względem rzędu roślin uprawnych 

SmartBEAM będzie idealną metodą na automatyzację gospodarstwa opierającego się na konwencjonalnych maszynach.

[Grafika nagłówkowa przedstawia startup PWTECHNIC
Po lewej stronie napisy: PWTECHNIC 

Piotr Siwek


Pod spodem logo Platform Startowych Hub of Talents 2.


Po prawej stronie zdjęcie, które przedstawia traktor jadący po polu przy zachodzie słońca.]


[Na dole strony od lewej do prawej:

logo Funduszy Europejskich Polska Wschodnia

flaga Rzeczypospolitej Polski

logo Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

flaga Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).]