Projekt Innovation Coach

Projekt Innovation Coach

18/06/2020 22:05 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Innovation Coach skierowany jest do przedsiębiorców, którzy widzą potrzebę wprowadzenia innowacji w przedsiębiorstwie, ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć.

 W ramach projektu, przedsiębiorca otrzymuje BEZPŁATNE wsparcie w formie analizy potencjału i potrzeb przedsiębiorstwa wykonanej przez coacha innowacji. Przedsiębiorcom, którzy zgłoszą chęć udziału w projekcie zostanie przydzielony Coach Innowacji - Ekspert branżowy posiadający wiedzę i doświadczenie w sektorze, w którym pracuje firma, a jednocześnie dysponujący wiedzą z zakresu możliwości pozyskania przez firmę funduszy europejskich.


Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN - Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Dla kogo?

Innovation Coach skierowany jest do tych przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność badawczo-rozwojową, inwestować w innowacje oraz korzystać ze wsparcia z Funduszy Europejskich, ale mają niewielkie lub nie mają wcale doświadczeń w tym obszarze. Dzięki Innovation Coach dowiesz się, co zrobić, aby rozpocząć prace badawcze-rozwojowe w swoim przedsiębiorstwie, wprowadzić nowe rozwiązania, a także pozyskać na nie fundusze z Unii Europejskiej.