Praca bez barier dzięki Hub of Talents

Praca bez barier dzięki Hub of Talents

11/04/2017 08:26 przez Barbara Supińska Aktualności

Sytuacja Głuchych na rynku pracy nie wygląda korzystnie. Ponad 70% z nich nie ma stałej pracy. Wszyscy niepełnosprawni mają duże trudności w znalezieniu zatrudnienia, ale w przypadku niesłyszących główną barierą jest kwestia komunikacji. Lekarstwem na to ma być IPA, czyli Innowacyjna Platforma Aktywizacji.

Rozwiązanie w tej dziedzinie zaproponował Paweł Potakowski, który postanowił podjąć współpracę z Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym w ramach Platformy startowej dla nowych pomysłów „Hub of Talents”. Paweł jest liderem zespołu, który tworzy Innowacyjną Platformę Aktywizacji.

IPA to wielostronna platforma, której celem jest aktywizacja zawodowa Głuchych (z docelowym rozszerzeniem na inne niepełnosprawności). Praca Bez Barier to spółka założona w celu realizacji projektu.

System Ścieżki Kariery
IPA łączy dwie grupy odbiorców – poszukujące pracy Głuchych oraz podmioty, które są zainteresowane ich zatrudnieniem. IPA to to platforma agregująca ogólnodostępne dane m.in. o zasobie szkoleniowym oraz uczelniach otwartych dla niepełnosprawnych. Głusi użytkownicy platformy otrzymają automatyczny i spersonalizowany system Ścieżki Kariery.

IPA umożliwia pracodawcom pozyskanie nowych pracowników z grupy osób niepełnosprawnych oraz wyposaża ich w narzędzia konieczne dla dodatkowego rozwoju firmy dzięki zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dla użytkowników indywidualnych IPA jest zautomatyzowanym i spersonalizowanym systemem ścieżki kariery, który pozwala na komunikację z potencjalnym pracodawcą oraz samodzielne podnoszenie kompetencji. Doskonalenie w celu osiągnięcia celów określonych przez niepełnosprawnego użytkownika jest szczególnym elementem Modułu Ścieżka Kariery.

Cel IPA
Głównym celem IPA jest połączenie dwóch grup użytkowników: pracodawców, którzy są gotowi zatrudniać osoby niepełnosprawne, a z drugiej strony ludzi niepełnosprawnych, którzy chcą dzięki IPA nie tylko zdobyć zatrudnienie, ale też kształtować swoją karierą w sposób świadomy i doprowadzić do własnej skutecznej aktywizacji społecznej oraz zawodowej.

Dzięki inkubacji w ramach projektu Hub Of Talents spółka Praca Bez Barier przeprowadziła weryfikację swojego modelu biznesowego. Zostały potwierdzone potrzeby i oczekiwania pracodawców oraz odbyto szereg spotkań doradcy zawodowego z osobami niepełnosprawnymi. Dzięki temu Praca Bez Barier może zaproponować najlepszych kandydatów na oczekiwane stanowiska oraz przygotować firmy do zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.