Pierwsze startupy z Hub of Talents 2 z dofinansowaniem!

Pierwsze startupy z Hub of Talents 2 z dofinansowaniem!

13/03/2020 13:50 przez Katarzyna Rawska Aktualności

OWL IOT, CROWDIO, SYDIG - te trzy startupy z Hub of Talents 2 znalazły się wśród firm wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu w ramach poddziałania 1.1.2 POPW „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny jest realizatorem projektu Platformy startowej dla nowych pomysłów Hub of Talents 2.


Celem konkursu “Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej” jest sfinansowanie dalszej działalności biznesowej startupów, które pomyślnie zrealizowały projekt w ramach Platform startowych. W ramach działania firmy mogą uzyskać dofinansowanie nawet do miliona złotych.


Uzyskane dofinansowanie można przeznaczyć na m.in. zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych, organizację działań służących ekspansji rynkowej lub wynagrodzenie pracy personelu projektu.

Rekomendowane kwoty dofinansowania startupów z Hub of Talents 2:

  • SYDIG - 962 011,00 zł 
  • OWL IOT- 833 085,00 zł 
  • CROWDIO - 749 802,78 zł 

Nabór do II rundy konkursu trwał od 1 października do 30 listopada 2019 roku. Ostatecznie zgłosiło się 49 startupów, z których zostało wybranych 23 najlepszych. Wartość dofinansowania przyznana wszystkim firmom wynosi 21 673 974,04 zł. Wśród wybranych startupów dominowała branża medyczna. 


Obecnie do 31 marca 2020 roku trwa nabór do IV rundy konkursu.

Poznaj startupy z Hub of Talents 2, które uzyskały dofinansowanie

.

OWL IOT w Hub of Talents 2

30/09/2019 14:00

Jeżeli kiedykolwiek zadawaliście sobie pytanie “Jak w łatwy sposób śledzić zmiany na skórze?” - odpowiedzią jest Molecular. Jest to projekt realizowany przez Małgorzatę Gulewicz i spółkę OWL IOT w ramach Hub of Talents 2.

więcej

Crowdio w Hub of Talents 2

13/09/2019 14:00

Rozwijający pomysł w ramach programu Hub of Talents 2, Grzegorz Ciwoniuk, zamierza ułatwić komunikację międzu pracownikami przez platformę crowdsourcingowa do oddolnego wprowadzania innowacji w firmach i angażowania pracowników w rozwój organizacji, pozwalająca na budowanie kultury innowacji oraz zwiększenie zaangażowania pracowników.

więcej