PAYFOX  w Hub of Talents 2

PAYFOX w Hub of Talents 2

25/07/2022 10:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Startup tworzy oprogramowanie do automatyzacji procesów związanych z faktoringiem. Rozwiązanie będzie integrować systemy finansowo-księgowe oraz bankowość elektroniczną wszystkich trzech stron transakcji: przedsiębiorcę, kontrahenta oraz faktora (obecne integrują dwie strony). 

[Grafika nagłówkowa przedstawia startup PAYFOX. W lewym dolnym rogu napis PAYFOX. W prawym dolnym rogu logo Hub of Talents 2. Zdjęcie w tle przedstawia osoby siedzące przy stole, robiące notatki i liczące na kalkulatorze.] 

[Na dole strony na grafice od lewej do prawej: logo Funduszy Europejskich Polska Wschodnia, flaga Rzeczypospolitej Polski, logo Hub of Talents 2, flaga Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).]