PredictWatch - oprogramowanie wspomagające osoby uzależnione

PredictWatch - oprogramowanie wspomagające osoby uzależnione

02/11/2016 08:58 przez Barbara Supińska Aktualności

Uzależnienie to choroba, która utrudnia prawidłowe funkcjonowanie psychiczne, fizyczne i społeczne. Jednym ze sposobów wyjścia z tego stanu jest terapia, często trudna i nieprzyjemna. Spółka PredictWatch zajmuje się tworzeniem oprogramowania wspomagającego osoby uzależnione od substancji, np. alkoholu lub heroiny, a także zachowań, takich jak hazard lub pornografia, w utrzymaniu abstynencji w trakcie terapii oraz po jej ukończeniu.

Liderem tego projektu jest Maciej Skorko, którego pomysł został zakwalifikowany do inkubacji w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym w ramach Platformy startowej dla nowych pomysłów „Hub of Talents”.

Prace nad pomysłem rozpoczęły się w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie od 2014 roku dr Mateusz Gola i Maciek Skorko prowadzą badania podstawowe nad mechanizmami nałogowych zachowań (tzw. uzależnień behawioralnych) oraz podniesieniem skuteczności ich terapii. Wyniki tych prac oraz wytworzone w ich toku narzędzia informatyczne stały się punktem wyjścia do opracowania technologii, którą rozwijać będzie spółka PredictWatch.


Pan Maciej jest badaczem i programistą, głównym obszarem jego badań jest psychologia poznawcza, w szczególności wpływ treningu poznawczego z wykorzystaniem gier komputerowych na pamięć i uwagę wzrokową. Jest twórcą komputerowych aplikacji badawczych wykorzystywanych w badaniach za pośrednictwem sieci Internet, w badaniach eksperymentalnej psychologii poznawczej oraz w metodach bazujących na technologiach rzeczywistości wirtualnej. Pan Mateusz natomiast jest certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym ośrodka Ogrody Zmian. Realizuje projekty badawcze mające na celu: stworzenie narzędzi do rzetelnej i trafnej oceny poziomu natężenia nałogowych zachowań, określenie za pomocą metod neuroobrazowania mechanizmów leżących u podłoża tego typu problemów oraz znalezienie nowych metod pomocy psychologicznej i farmakologicznej dla osób cierpiących z tego powodu.


Pacjenci, terapeuci oraz instytucje prowadzące terapie uzależnień, dzięki stworzonym przez młodych innowatorów narzędziom, mogą podnieść skuteczność programów terapeutycznych oraz zmniejszyć szanse nawrotu do uzależnienia po ukończeniu terapii.