Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa w Hub of Talents

Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa w Hub of Talents

13/12/2016 11:02 przez Barbara Supińska Aktualności

Wszyscy start-upowcy, którzy we współpracy z Platformą startową rozwijają swoje pomysły, mogą liczyć na wszechstronną pomoc. Ważnym wsparciem dla młodych przedsiębiorców jest obsługa księgowa oraz kadrowo-płacowa.

Czas obsługi księgowej i kadrowo-płacowej jednej spółki inkubowanej w ramach platformy „Hub of Talents” wynosi minimalnie dwa miesiące, a maksymalnie dziesięć miesięcy.

Księgowi współpracujący z technoparkami stosują określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację materialną i wynik finansowy młodej firmy. Przede wszystkim ich działalność opiera się na opracowaniu planu kont i polityki rachunkowości, przedstawieniu ich do konsultacji i zatwierdzenia młodym przedsiębiorcom. Księgowi prowadzą też księgi rachunkowe, w zakresie pełnej księgowości na potrzeby ewidencjonowania osiągniętych przychodów i ponoszonych kosztów związanych z prowadzoną przez firmę działalnością gospodarczą.

W zakres prac wchodzi również prowadzenie dokumentacji podatkowej, weryfikacja pod względem rachunkowym i formalnym dokumentów księgowych oraz sporządzanie wymaganych przepisami prawa zeznań, deklaracji podatkowych, sprawozdań statystycznych i finansowych oraz innych dokumentów rozliczeniowych.

W zakres obsługi kadrowo-płacowej wchodzi prowadzenie akt osobowych pracowników, prowadzenie spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi i ewidencjonowaniem nieobecności pracowników. Dodatkowo istnieje możliwość obsługiwania zatrudnienia osób w ramach różnych umów cywilnoprawnych, a tym samym sporządzania i przesyłania właściwym organom obowiązujących sprawozdań. W związku z funkcjonowaniem start-upu kadrowiec sporządza listy płac wynagrodzeń oraz sporządza i przesyła do zakładu ubezpieczeń społecznych miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych. W trakcie obsługi młodzi przedsiębiorcy mają zapewniony udział specjalisty w kontrolach związanych z całością czynności kadrowo-płacowych.

Eksperci współpracujący z Platformą startową „Hub of Talents” łączą swoje doświadczenie w rachunkowości oraz sprawach kadrowo-płacowych ze zrozumieniem potrzeb i specyfiki startupów. Dlatego młodzi innowatorzy mogą poświęcić czas rozwijaniu swoich biznesów.