NEVOTECH w Hub of Talents 2

NEVOTECH w Hub of Talents 2

06/09/2019 14:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Z uwagi na dynamiczny rozwój rynku opakowań i materiałów wstęgowych w Polsce i na świecie konieczna stała się produkcja gilz papierowych na masową skalę. Proces ich cięcia zrewolucjonizuje pierwsza automatyczna krajarka gilz przemysłu 4.0, rozwijana przez Pawła Szymańskiego w ramach projektu NEVOTECH.

Dzięki możliwościom wynikającym z czwartej rewolucji przemysłowej oraz innowacyjnej konstrukcji maszyny, proces cięcia będzie przebiegał automatycznie w szerokim spektrum przetwarzanych produktów. Pracą maszyny będzie można sterować za pomocą, komputera, tabletu czy smartfona nawet z najdalszych zakątków świata. 


Generowanie zleceń jak i zarządzanie procesem cięcia oraz jego wynikami będzie mogło odbywać się zdalnie. W sposób znaczący przyczyni się to do poprawy ergonomii i efektywności pracy. Rola człowieka zostanie ograniczona do minimum przy jednoczesnym wzroście wydajności produkcji oraz zredukowaniu ilości generowanych odpadów.