NCBR dla Firm w BPN-T

NCBR dla Firm w BPN-T

12/06/2019 13:06 przez Katarzyna Rawska Aktualności

"NCBR dla Firm - wsparcie przedsiębiorców z POIR" to cykl spotkań realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, podczas których uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności przydatne podczas aplikowania o wsparcie na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym odbędzie się 28 czerwca 2019 r.

W trakcie tych spotkania eksperci NCBR zaprezentują możliwości uzyskania dofinansowania na działania, które pozwolą na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w prowadzonej działalności lub udoskonalenie już istniejących produktów lub usług. Eksperci przedstawią również m. in. ogólne zasady udziału w konkursach NCBR finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), omówią szczegółowo zasady i kryteria oceny projektów, a także pokażą konkretne przykłady Beneficjentów, którzy realizują innowacyjne projekty dofinansowane z POIR.


Spotkania skierowane są do przedsiębiorców oraz jednostek naukowych (będących w konsorcjum z przedsiębiorcą), które planują ubiegać się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R) w konkursach NCBR finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), w szczególności w konkursie „Szybka Ścieżka”.


Spotkania poprowadzą pracownicy oraz eksperci NCBR, posiadający doświadczenie w realizacji projektów B+R, ocenie projektów oraz aplikowaniu o środki z POIR.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. 

Możesz wziąć udział w całym spotkaniu lub jedynie w wybranym bloku.

Spotkania indywidualne

Spotkania indywidualne z ekspertami NCBR to okazja, aby omówić swój indywidualny pomysł pod kątem naukowym i gospodarczym. Zespół składa się z eksperta naukowego, biznesowego oraz pracownika NCBR, którzy wstępnie zaopiniują  pomysł pod kątem naukowym, wdrożeniowym oraz przybliżą procedury NCBR podczas realizacji projektu.


Spotkania indywidualne uczestników z Ekspertami NCBR odbędą się w godzinach 10:30 – 15:30. Jeden panel trwa 25 minut.

Program spotkania w Białymstoku

9:30 - 10:00

Rejestracja, powitalna kawa


10:00 – 11:00

Informacje o ofercie NCBR w ramach Programu Inteligentny Rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem konkursu “Szybka Ścieżka”, skierowane do przedsiębiorców i pracowników jednostek naukowych. Dodatkowo prezentacja oferty komplementarnej innych instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIR oraz wizyta Beneficjenta z Państwa regionu, który przybliży proces realizacji projektu, na który już otrzymał dofinansowanie z NCBR w ramach konkursu “Szybka Ścieżka” POIR


11:00 – 11:15

Przerwa kawowa, poczęstunek i networking


11:15 – 13:00

Warsztaty – co to jest projekt B+R – dobre praktyki i wskazówki dotyczące wypełniania wniosku i oceny projektów POIR


13:00 – 13:15

Przerwa kawowa, poczęstunek i networking


13:15 – 15:30

Warsztaty – dalszy ciąg – omówienie kryteriów jakim podlegają wnioski podczas oceny przez Ekspertów, a także omówienie najczęściej popełnianych błędów we wnioskach