NANOO Printers   w Hub of Talents 2

NANOO Printers w Hub of Talents 2

27/12/2019 11:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Przedmiotem pracy zespołu NANOO Printers  jest ink-jetowy system drukujący przeznaczony do wykonywania próbnych wydruków na podłożach nakładowych, przy wykorzystaniu technologii atramentów na bazie nano-pigmentów.

Zakłada się, że w procesie realizacji projektu powstanie automatyczna drukarka do druku materiałów w arkuszach (format B2 lub zbliżony) do druku na materiałach do grubości do 10mm, co pozwoli to na zadruk niemal wszystkich dostępnych na rynku materiałów poligraficznych łącznie z wielowarstwową tekturą falistą. System zostanie wyposażony w oprogramowanie, które pozwoli na używanie plików w formatach typowych dla drukarń opakowaniowych.