Nabór na stanowisko Starszego Specjalisty w Dziale Informatyki

Nabór na stanowisko Starszego Specjalisty w Dziale Informatyki

29/06/2020 12:56 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo–Technologicznego ogłasza nabór na stanowisko Starszego Specjalisty w Dziale Informatyki Białostockiego Parku Naukowo–Technologicznego.

Ogólny zakres zadań na stanowisku pracy:

 • Współpraca z innymi działami w celu utrzymania, rozwoju i rozbudowy infrastruktury IT; 
 • Administracja środowiskiem serwerowym i aplikacyjnym działającym w oparciu o systemy Linux/Windows; 
 • Administracja środowiskiem wirtualnym opartym o rozwiązania VMware; 
 • Konfiguracja i administracja urządzeniami sieciowymi takimi jak przełączniki, routery, urządzenia typu firewall; 
 • Monitorowanie i utrzymywanie ciągłości działania systemów i urządzeń produkcyjnych; 
 • Nadzór nad bezpieczeństwem podległych systemów informatycznych; 
 • Zarządzanie rolami i uprawnieniami użytkowników; 
 • Tworzenie opisów funkcjonalnych, dokonywanie zakupów oprogramowania i sprzętu oraz nadzorowanie realizacji umów przez podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz BPN-T usługi informatyczne;
 • Konfiguracja i ewidencja sprzętu komputerowego oraz instalacja oprogramowania; 
 • Udzielanie zdalnej i lokalnej pomocy technicznej użytkownikom w zakresie obsługi zarządzanych systemów teleinformatycznych; 
 • Udział w pracach związanych z utrzymaniem i rozwojem systemów informatycznych; 
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej; 
 • Wsparcie Zespołu IT w realizacji zadań;

Wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego; 
 • Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne (informatyka, elektronika, telekomunikacja lub pokrewne); 
 • Minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; 
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.  

Wymagania pożądane:

 • Praktyczna znajomość oraz umiejętność zarządzania i konfiguracji serwerowych dystrybucji systemu Linux oraz usług opartych o te systemy (Ubuntu, Centos); 
 • Wiedza i umiejętności z zakresu konfiguracji i zarządzania urządzeniami sieciowymi takimi jak przełączniki, routery oraz urządzenia typu firewall (w szczególności Cisco, HP, D-Link); 
 • Wiedza i umiejętności administracji systemem operacyjnym MS Windows Server 2008/2012/2016/2019 oraz systemami klienckimi MS Windows 7/8/10. Umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu AD, GPO, IIS, DNS; 
 • Praktyczna znajomość oraz umiejętności zarządzania infrastrukturą wirtualizacją (VMware); 
 • Wiedza w zakresie tworzenia kopii bezpieczeństwa; 
 • Ogólna znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych Umiejętność projektowania rozwiązań informatycznych;
 • Prawa jazdy kategorii B; 
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną;
 • Wymagania interpersonalne: Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły; Umiejętność pracy w zespole i bezkonfliktowej współpracy ze współpracownikami;  Otwartość na dzielenie się wiedzą oraz informacjami; Zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu.  

Warunki pracy na stanowisku:

 1. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta w wymiarze 1 etatu na czas określony do 6 – u miesięcy z wynagrodzeniem zasadniczym brutto za 1 etat w przedziale 4000,00 zł – 4600,00 zł w zależności od posiadanego doświadczenia i kwalifikacji. Ponadto, dodatek stażowy (5% wynagrodzenia zasadniczego po udokumentowaniu co najmniej pięciu lat stażu pracy, plus po 1% za każdy kolejny rok stażu pracy maksymalnie do 20% wynagrodzenia zasadniczego); 
 2. Praca biurowa; 

 3. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy; 

 4. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.  

Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach i rekrutacji znajdują się w ogłoszeniu o naborze dostępnym poniżej.

 • Ogłoszenie o naborze