Nabór na Głównego Księgowego w BPN-T

Nabór na Głównego Księgowego w BPN-T

15/04/2019 08:12 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze czasu pracy – pełen etat w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, ul. Żurawia 71.

Warunki pracy na stanowisku:

 • pierwsza umowa o pracę będzie zawarta w wymiarze 1 etatu na czas określony do 6 - u miesięcy z wynagrodzeniem brutto za 1 etat w przedziale 5500,00 – 7 000,00 zł, w tym wynagrodzenie zasadnicze i pozostałe składniki wynagrodzenia, 
 • praca biurowa, 
 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.  

Więcej informacji o rekrutacji TUTAJ

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
 • niekaralność (dotyczy: prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz wymierzenia kary zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych), 
 • bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, przepisów dotyczących rachunkowości, w tym budżetowej oraz przepisów podatkowych, a także dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, 
 • umiejętność pracy w zespole, zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętność analitycznego myślenia, 
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office oraz programów finansowo-księgowych.  
 • spełnienie jednego z poniższych warunków: 

 • posiadanie wykształcenia: wyższego ekonomicznego - ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i udokumentowanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości, 
 • posiadanie wykształcenia średniego ekonomicznego: ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości, 
 • posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów, 
 • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.