Nabór do Epi-Centrum Nauki

Nabór do Epi-Centrum Nauki

05/02/2020 09:04 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny szuka 2 Inspektorów ds. Edukacji, 7 Referentów ds. Edukacji oraz 4 Kasjerów. Zatrudnione osoby będą pracować w powstającym Epi-Centrum Nauki.

Inspektor ds. Edukacji

Ogólny zakres zadań na stanowisku pracy:

 • wspieranie osób odwiedzających Epi-Centrum Nauki w interakcji z eksponatami, 
 • wcielanie się w postaci Majki Pytajki i Zmysłka – bohaterów marki – oraz animowanie grup dzieci odwiedzających centrum popularyzacji nauki, 
 • udział w przygotowaniu i prowadzenie zajęć warsztatowych na terenie laboratoriów: Energetyki, Robotyki, Elektromobilności oraz w Labbarze (laboratorium chemiczne w Strefie Młodego Odkrywcy),
 • udział w wydarzeniach popularyzujących naukę organizowanych przez Epi-Centrum Nauki, 
 • zachęcanie odwiedzających Epi-Centrum Nauki do samodzielnego doświadczania i eksperymentowania,
 • informowanie odwiedzających o aktualnej ofercie Epi-Centrum Nauki, 
 • podstawowa troska o czystość na terenie ekspozycji Epi-Centrum Nauki i laboratoriów tematycznych,
 • troska o przestrzeganie przez odwiedzających regulaminu Epi-Centrum Nauki, 
 • kształtowanie profesjonalnego i pozytywnego wizerunku Epi-Centrum Nauki, 
 • sporadyczne wykonywanie zleconych prac biurowych, 
 • współpraca z innymi pracownikami Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego w celu zapewnienia najwyższego poziomu realizacji zadań, 
 • współudział w pozyskiwaniu zewnętrznych grantów na realizację projektów służących rozwojowi Epi-Centrum Nauki, udział w spisach inwentaryzacyjnych.  

Warunki pracy na stanowisku

Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta w wymiarze 1 etatu na czas określony do  6 – u miesięcy z wynagrodzeniem brutto za 1 etat w przedziale 3300,00 – 3700,00 zł w zależności od posiadanego doświadczenia i kwalifikacji, planowany termin rozpoczęcia pracy: 1 kwietnia 2020 r.  

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, 
 • wykształcenie wyższe, 
 • co najmniej roczny staż pracy, 
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.  

Rekrutacja

Wszystkie niezbędne dokumenty oraz informacje o rekrutacji znajdziesz w ogłoszeniu o konkursie

Referent Ds. Edukacji

Ogólny zakres zadań na stanowisku pracy:

 • wspieranie osób odwiedzających Epi-Centrum Nauki w interakcji z eksponatami, 
 • wcielanie się w postaci Majki Pytajki i Zmysłka – bohaterów marki – oraz animowanie grup dzieci odwiedzających centrum popularyzacji nauki, 
 • udział w przygotowaniu i prowadzenie zajęć warsztatowych na terenie laboratoriów: Energetyki, Robotyki, Elektromobilności oraz w Labbarze (laboratorium chemiczne w Strefie Młodego Odkrywcy),
 • udział w wydarzeniach popularyzujących naukę organizowanych przez Epi-Centrum Nauki, 
 • zachęcanie odwiedzających Epi-Centrum Nauki do samodzielnego doświadczania i eksperymentowania,
 • informowanie odwiedzających o aktualnej ofercie Epi-Centrum Nauki, 
 • podstawowa troska o czystość na terenie ekspozycji Epi-Centrum Nauki i laboratoriów tematycznych,
 • troska o przestrzeganie przez odwiedzających regulaminu Epi-Centrum Nauki, 
 • kształtowanie profesjonalnego i pozytywnego wizerunku Epi-Centrum Nauki, 
 • sporadyczne wykonywanie zleconych prac biurowych, 
 • współpraca z innymi pracownikami Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego w celu zapewnienia najwyższego poziomu realizacji zadań, 
 • współudział w pozyskiwaniu zewnętrznych grantów na realizację projektów służących rozwojowi Epi-Centrum Nauki, udział w spisach inwentaryzacyjnych.  

Warunki pracy na stanowisku

Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta w wymiarze 1 etatu na czas określony do 6 – u miesięcy z wynagrodzeniem brutto za 1 etat w przedziale 3000,00 – 3300,00 zł w zależności od posiadanego doświadczenia i kwalifikacji, planowany termin rozpoczęcia pracy: 1 kwietnia 2020 r.

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, 
 • wykształcenie minimum średnie, 
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.  

Rekrutacja

Wszystkie niezbędne dokumenty oraz informacje o rekrutacji znajdziesz w ogłoszeniu o konkursie

Kasjer

Ogólny zakres zadań na stanowisku pracy:

 • obsługa kasowa klientów centrum popularyzacji nauki pn. Epi – Centrum Nauki, 
 • prowadzenie sprzedaży w ramach sklepiku w Epi – Centrum Nauki, 
 • obsługa terminala płatniczego, 
 • obsługa kasy fiskalnej i systemu biletowego, 
 • terminowe sporządzanie raportów kasowych, 
 • odprowadzanie gotówki do banku zgodnie z raportem kasowym, 
 • fakturowanie,
 • właściwe prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej wykonywanych czynności, 
 • telefoniczne i osobiste udzielanie informacji o ofercie Epi-Centrum, 
 • dokonywanie rezerwacji,  
 • prowadzenie statystyk i opracowywanie zestawień dotyczących ruchu w Epi-Centrum (w tym dot. liczby sprzedanych biletów/miesiąc).  

Warunki pracy na stanowisku

Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta w wymiarze 1 etatu na czas określony do  6 – u miesięcy z wynagrodzeniem zasadniczym brutto za 1 etat w przedziale 3200 zł-3500 zł w zależności od posiadanego doświadczenia i kwalifikacji,  

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, 
 • wymagane wykształcenie średnie, 
 • co najmniej dwuletni staż pracy, 
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, 
 • bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, przepisów dotyczących rachunkowości, w tym budżetowej.  

Rekrutacja

Wszystkie niezbędne dokumenty oraz informacje o rekrutacji znajdziesz w ogłoszeniu o konkursie.