MINDHAND w Hub of Talents 2

MINDHAND w Hub of Talents 2

20/09/2019 14:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Pomysł Sławomira Grycuka to kolejny rozwijany w Hub of Talents 2 projekt, który ma na celu ułatwienie życia osobom niepełnosprawnym

Projekt bionicznej protezy ręki MINDHAND wychodzi naprzeciw osobom, które z różnych przyczyn utraciły kończynę górną i nie posiadają funduszy na zakup wysoce funkcjonalnej protezy. Z powodu wysokich cen konkurencyjnych protez, problem ten dotyczy większości potrzebujących.


Głównym celem projektu jest stworzenie zaawansowanej technologicznie bionicznej protezy kończyny górnej za nieduże pieniądze. Sterowanie taką protezą odbywa się poprzez pomiar sygnałów elektromiograficznych (EMG) z dowolnych mięśni np. przedramienia kikuta pacjenta i przypisaniu ich do konkretnych ruchów ręki. Jest to najbardziej optymalna metoda, zapewniająca szeroki wachlarz ruchów oraz wysoką precyzję sztucznej kończyny.