Międzynarodowa konferencja Triple Helix już za nami!

Międzynarodowa konferencja Triple Helix już za nami!

22/06/2015 08:00 przez BPN-T Aktualności

W dniach 18-19 czerwca br. zorganizowaliśmy wspólnie z Uniwersytetem w Białymstoku i Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego międzynarodową konferencję pn. „Przedsiębiorczy uniwersytet i jego rola w regionalnym modelu Triple Helix”.

Celem konferencji było stworzenie interdyscyplinarnego forum prezentacji spostrzeżeń, osiągnięć badawczych oraz przedsięwzięć praktycznych i doświadczeń w zakresie współpracy pomiędzy trzema sektorami – nauką, administracją i biznesem.


Pierwszy dzień konferencji odbył się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Po oficjalnym otwarciu i wykładzie inauguracyjnym prof. Alojzego Nowaka, Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego, swoje referaty programowe wygłosili: Marina Ranga, Stanford University (USA), Xue Lan, Tsinghua University (Beijing, Chiny) oraz Renate Fruchter, Stanford University (USA).


Po przerwie obiadowej przyszedł czas na sesję plenarną, podczas której wystąpili: prof. Andrzej H. Jasiński (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Tadeusz Truskolaski (Uniwersytet w Białymstoku, Prezydent Miasta) oraz Ewa Okoń-Horodyńska (Uniwersytet Jagielloński, b. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).


W kolejnym dniu gospodarzem konferencji był Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. Odbyły się tu cztery równoległe sesje, podczas których wystąpiło kilkunastu wybitnych naukowców z kraju i z zagranicy.


Przerywnikiem wykładów był interesujący panel, gdzie dyskutowano o idei przedsiębiorczej uczelni jako wyzwaniu dla uniwersytetów. Swój referat programowy wygłosił także Piotr Moncarz, Stanford University (USA).