MICROBMS w Hub of Talents 2

MICROBMS w Hub of Talents 2 

29/05/2020 10:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

W ramach Hub of Talents 2 startup rozwija system umożliwiający sterowanie urządzeniami elektrycznymi w obiekcie budowlanym m.in. klimatyzacją, wentylacją, oświetleniem, kurtyną powietrzną czy klimakonwektorami.

System mógłby być rozbudowywany o inne urządzenia będące na wyposażeniu obiektu (chociażby liczniki energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu) jak również innego rodzaju czujniki (gazów, obecności, odległości itp.).