LUMEKKO w Hub of Talents 2

LUMEKKO w Hub of Talents 2

24/04/2020 10:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Projekt zgłoszony w ramach programu Hub of Talents dotyczy wytworzenia prototypu zabezpieczonego dokumentu. 

Elementy zabezpieczające to składniki materiału tworzącego dokument, które są niewidoczne do momentu ich aktywacji promieniowaniem z zakresu ultrafioletu i/lub bliskiej podczerwieni. Wtedy następuje emisja różnobarwnego światło widzialnego, o charakterystycznym widmie emisji, stanowiącym „odcisk palca”. Ułatwia to potwierdzenie autentyczności produktu i jednocześnie utrudnia jego podrobienie.