LENDIDEA.COM     w Hub of Talents 2

LENDIDEA.COM w Hub of Talents 2

08/01/2021 10:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Pomysł spółki Lendidea.com polega na stworzeniu platformy typu marketplace, która połączy inwestorów, szukających bezpiecznych i zyskownych form lokowania kapitału z podmiotami, które tego kapitału potrzebują. Korzyści płynące z wykorzystania platformy dla każdej ze stron transakcji pozwalają z optymizmem wyczekiwać jej wdrożenia..