Konkurs dla studentów - Science Battle

Konkurs dla studentów - Science Battle

16/04/2019 14:29 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Bon szkoleniowy na 6 tys. złotych, warsztaty z design thinking i sztuki prezentacji, praktyczne umiejętności zawodowe - to wszystko i jeszcze więcej zyskasz poprzez uczestnictwo w konkursie "Science Battle – Z.P.U. Prawda sp. z o.o. Edition"! Tegoroczne edycja projektu skierowana jest do studentów kierunku Automatyka i robotyka oraz Mechanika i budowa maszyn.

Zmierz się z realnym problemem biznesowym i podejmij wyzwanie, które może być początkiem Twojej kariery zawodowej! Zdobądź cenne doświadczenie pracując w zespole studentów nad wyzwaniem przygotowanym przez firmę Z.P.U. Prawda sp. z o.o.

Do projektu szukamy studentów szkół wyższych na kierunkach:

  • Automatyka i robotyka
  • Mechanika i budowa maszyn

Przebieg konkursu

W terminie do 13 maja 2019 r. organizatorzy wybiorą nie więcej niż 12 zgłoszeń na podstawie informacji zawartych w Formularzach Zgłoszeniowych.


Po selekcji zgłoszeń organizatorzy podzielą uczestników na 3 grupy robocze, które przy wsparciu Mentora (eksperta reprezentującego uczelnię wyższą) będą wspólnie pracowały nad rozwiązaniem zadania projektowego.


Zadaniem uczestników będzie opracowanie projektu półautomatyzacji bądź pełnej automatyzacji stanowisk (załadunek/montaż/rozładunek) przy optymalnej liczbie pracowników. Szacowany koszt pracodawcy na pracownika determinuje stopę zwrotu proponowanego rozwiązania. Wygrywa projekt o najszybszej stopie zwrotu przy jednoczesnym wzroście produktywności.


W ramach projektu odbędą się co najmniej 4 spotkania grup roboczych. Dokładny harmonogram spotkań zostanie ustalony z uczestnikami po sformowaniu się tych grup. Organizatorzy zapewniają miejsce spotkań grup na terenie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego lub siedziby Z.P.U. PRAWDA sp. z o.o. Udział w spotkaniach roboczych jest obowiązkowy.


Rozwiązanie zadania projektowego (w postaci prezentacji, z ewentualnym zaprezentowaniem prototypów, wizualizacji itp.) musi być przygotowane przez każdą grupę roboczą do 7 lipca 2019 r.

Nagroda główna

Jeśli rozwiązanie Twojego zespołu okaże się najlepsze, każdy z Was otrzyma 6 tysięcy złotych do wykorzystania na wybrane szkolenia lub warsztaty!

Wartościowe warsztaty i szkolenia

Zakwalifikowani uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach z design thinking oraz autoprezentacji/wystąpień publicznych.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy podany poniżej i wyślij nam skan na: projekt@bpnt.bialystok.pl

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do dnia 12 maja 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu

  • Regulamin Projektu Science Battle

  • Formularz zgłoszeniowy Science Battle

Organizatorami wydarzenia są Białostocki Park Naukowo-Technologiczny i firma Z.P.U. Prawda sp. z o.o.

Organizatorami wydarzenia są Białostocki Park Naukowo-Technologiczny i firmZ.P.U. Prawda sp. z o.o.