Konkurs dla studentów - Science Battle

Konkurs dla studentów - Science Battle

07/10/2019 10:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

6 tys. złotych, warsztaty z design thinking/autoprezentacji, praktyczne umiejętności zawodowe - to wszystko i jeszcze więcej zyskasz poprzez uczestnictwo w konkursie "Science Battle – Z.P.U. Prawda sp. z o.o. Edition"! Tegoroczne edycja projektu skierowana jest do studentów ostatniego roku studiów I stopnia (studia inżynierskie) oraz studiów II stopnia (studia magisterskie) kierunków Automatyka i robotykaMechanika i budowa maszyn oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Zmierz się z realnym problemem biznesowym i podejmij wyzwanie, które może być początkiem Twojej kariery zawodowej! Zdobądź cenne doświadczenie pracując w zespole studentów nad wyzwaniem przygotowanym przez firmę Z.P.U. Prawda sp. z o.o.

Do projektu szukamy studentów szkół wyższych na kierunkach:

  • Automatyka i robotyka,
  • Mechanika i budowa maszyn,
  • Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Przebieg konkursu

Organizatorzy wybiorą nie więcej niż 12 zgłoszeń na podstawie informacji zawartych w Formularzach Zgłoszeniowych. 


Po selekcji zgłoszeń organizatorzy podzielą uczestników na 3 grupy robocze, które przy wsparciu Mentora (eksperta reprezentującego uczelnię wyższą) będą wspólnie pracowały nad rozwiązaniem zadania projektowego.


Zadaniem uczestników będzie opracowanie projektu półautomatyzacji bądź pełnej automatyzacji stanowisk (załadunek/montaż/rozładunek) przy optymalnej liczbie pracowników. Szacowany koszt pracodawcy na pracownika determinuje stopę zwrotu proponowanego rozwiązania. Wygrywa projekt o najszybszej stopie zwrotu przy jednoczesnym wzroście produktywności.


W ramach projektu odbędą się co najmniej 4 spotkania grup roboczych. Dokładny harmonogram spotkań zostanie ustalony z uczestnikami po sformowaniu się tych grup. Organizatorzy zapewniają miejsce spotkań grup na terenie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego lub siedziby Z.P.U. PRAWDA sp. z o.o. Udział w spotkaniach roboczych jest obowiązkowy.


Rozwiązanie zadania projektowego (w postaci prezentacji, z ewentualnym zaprezentowaniem prototypów, wizualizacji itp.) musi być przygotowane przez każdą grupę roboczą do 15 stycznia 2020 r.

Nagroda główna

Jeśli rozwiązanie Twojego zespołu okaże się najlepsze, każdy z Was otrzyma 6 tysięcy złotych, w tym: 

  • 3 tysiące złotych w gotówce do wykorzystania na dowolny cel,
  • 3 tysiące złotych w formie bonu szkoleniowego na podnoszenie kwalifikacji.

Wartościowe warsztaty i szkolenia

Zakwalifikowani uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach z design thinking oraz autoprezentacji/wystąpień publicznych.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy podany poniżej i wyślij nam skan na: projekt@bpnt.bialystok.pl

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do dnia 3 listopada 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu

  • Formularz zgłoszeniowy Science Battle

  • Regulamin projektu Science Battle

Organizatorami wydarzenia są Białostocki Park Naukowo-Technologiczny i firma Z.P.U. Prawda sp. z o.o.

Organizatorami wydarzenia są Białostocki Park Naukowo-Technologiczny i firmZ.P.U. Prawda sp. z o.o.