Interior Design Solutions w Hub of Talents 2

Interior Design Solutions w Hub of Talents 2

04/10/2019 14:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Katarzyna Natalia Skoczylas w ramach projektu Interior Design Solutions sp. z o.o. pracuje nad stworzeniem platformy komunikacji między architektem wnętrz a klientem.

Narzędzie podzielone jest na dwie części – pierwsza będąca testem psychometrycznym, druga "skatalogowanym notatnikiem" - miejscem wymiany informacji z klientem, zawierającym m.in. profil przestrzeni, kosztorys wyposażenia, czy informacje o konkretnych potrzebach. Głównym celem produktu jest optymalizacja pracy architekta wnętrz, zdefiniowanie potrzeb oraz większe zadowolenie klienta. 


Wartością dodaną produktu będzie aspekt edukacyjny narzędzia, z naciskiem na rozwiązania ekologiczne (sustainable interior design). Budujemy młody, kreatywny zespół, aby z pasją realizować postawione cele.