INTELLIGENT SOLUTIONS FOR FITNESS w Hub of Talents 2

INTELLIGENT SOLUTIONS FOR FITNESS w Hub of Talents 2

27/05/2020 10:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

W ramach Hub of Talents 2 startup tworzy skomercjalizowany i innowacyjny system dedykowany branży fitness.

System oferowany przez zespół będzie się składał z 3 elementów tzn. adaptera, chmury i aplikacji. Użytkownik korzystając z modułu sterującego ustawia obciążenie, z którym będzie ćwiczył. Natomiast używana po raz kolejny maszyna  odtworzy ostatnie obciążenie i zasugeruje ewentualne progresje lub dodatkowe ustawienia. Po wykonanym ćwiczeniu dane transmitowane będą do chmury. Z chmury pobierane będą dane konkretnego klienta, które będą dostępne w aplikacji. Wnioskodawca planuje zastosować trzy moduły: dla klienta siłowni, właściciela siłowni oraz dla trenera personalnego.