INSTYTUT XR w Hub of Talents 2

INSTYTUT XR w Hub of Talents 2

27/11/2020 11:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Celem projektu INSTYTUT XR jest stworzenie i skomercjalizowanie wielofunkcyjnego i wielosystemowego urządzenia do tworzenia i zarządzania chmurą punktów o nazwie XRometry.

Rozwiązanie to będzie dostępne dla wszystkich użytkowników nie stwarzając barier wiekowych, fizycznych oraz ekonomicznych. 

[Grafika nagłówkowa przedstawia startup INSTYTUT XR.


Po lewej stronie napisy: INSTYTUT XR 

Michał Hyjek

Pod spodem logo Platform Startowych Hub of Talents 2.


Po prawej stronie obraz przedstawiający wyciągniętą rękę pokrytą tatuażami, trzymająca w dłoni kontroler.]


[Na dole strony od lewej do prawej:

logo Funduszy Europejskich Polska Wschodnia

flaga Rzeczypospolitej Polski

logo Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

flaga Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).