INNSIGHT w Hub of Talents 2

INNSIGHT w Hub of Talents 2

28/01/2022 10:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Zespół tworzy system wizyjny do kontroli produktów w branży FMCG.

[Grafika nagłówkowa przedstawia startup INNSIGHT. Po prawej stronie napis: INNSIGHT. Po lewej stronie zdjęcie mężczyzny - kontrolera jakości - w magazynie z towarami.] [Na dole strony na grafice od lewej do prawej: logo Funduszy Europejskich Polska Wschodnia, flaga Rzeczypospolitej Polski, logo Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, flaga Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).]