„Hub of Talents” jak feniks - znów rozpalił nadzieję młodych

„Hub of Talents” jak feniks - znów rozpalił nadzieję młodych

05/12/2017 12:19 przez Barbara Supińska Aktualności

Euforia i wzruszenie – z takimi emocjami część uczestników Platformy startowej „Hub of Talents” przyjęła informację, że ich projekt finalnie zostanie dofinansowany, mimo że oficjalnie konkurs został już zamknięty. Okazało się, że w ramach poddziałania 1.1.2 POPW "Rozwój startupów w Polsce Wschodniej" pojawiły się dodatkowe środki. Tak oto do grona dotychczasowych szczęśliwców dołączyły spółki: A&G, Chargelity, Psycho Sparrow Boots oraz 2 startupy inkubowane w BPN-T: Safestrobes i WTMACHINE.

W wyniku przyznania dodatkowej puli pieniędzy, ostatecznie dofinansowanie do 800 tys. zł uzyskało 35 z 56 startupów Platformy startowej „Hub of Talents”, które się o to ubiegały. Przypomnijmy, że do konkursu wpłynęło aż 186 wniosków spółek z 3 platform na łączną kwotę dofinansowania 143 mln zł, z czego 103 uzyskały wsparcie w wysokości 79 mln zł.

Startupy „Hub of Talents”, które uzyskały dofinansowanie z dodatkowych środków:

  • A&G - spółka zajmuje się wypożyczaniem specjalistycznego sprzętu do wykonywania prac podwodnych.
  • Chargelity - tworzy platformę do obsługi pojazdów elektrycznych.
  • Psycho Sparrow Boots - produkuje zindywidualizowane buty do łyżwiarstwa szybkiego, rolek i biegów.
  • Safestrobes - zajmuje się opracowaniem innowacyjnego modelu lampy nawigacyjno-stroboskopowej.
  • WTMACHINE – kompleksowy projekt polegający na wykonaniu maszyny sterowanej numerycznie, służącej do cięcia wodą pod wysokim ciśnieniem.

Spółki, które objęło dodatkowe dofinansowanie, nie próżnują. Wręcz przeciwnie – intensywnie pracują, udowadniając, że im się te pieniądze szczerze należą.

Otrzymane środki w głównej mierze przeznaczymy na zakup maszyn i urządzeń, które pozwolą nam zbudować samodzielne przedsiębiorstwo w zakresie projektowania i budowania zaplanowanego urządzenia. Część funduszy przeznaczymy na reklamę i ekspansję na rynek polski, jak i zagraniczny - początkowo europejski. Rozpoczęliśmy pracę nad oprogramowaniem sterującym urządzeniem. Stopniowo, ale systematycznie udoskonalamy założenia konstrukcyjne przyjęte w projekcie, poddając je różnego rodzaju symulacjom. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, przystąpimy do ogłaszania zamówień i rozpoczniemy intensywną pracę nad budową pierwszego prototypu. - zapewnia Piotr Kapliński z WTMACHINE, spółki która otrzymała ponad 775 tys. zł.

Co przyniesie rok 2018?

W przyszłym roku przedsiębiorcy również będą mogli skorzystać ze wsparcia w ramach „Platform startowych dla nowych pomysłów”. Nabór wniosków na „Stworzenie kompleksowego programu inkubacji innowacyjnych startupów przez ośrodki innowacji” w ramach Poddziałania 1.1.1 PO Polska Wschodnia 2014-2020 (czyli wybór animatorów platform), planowany jest na marzec 2018 r. Wyłonione Platformy startowe, po wakacjach rozpoczną przyjmowanie pomysłów na startup.

Platforma startowa „Hub of Talents"

Projekt Platforma startowa „Hub of Talents" prowadzony był przez sześć technoparków z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a jego liderem był Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1 PO Polska Wschodnia.