GOPACK.IO w Hub of Talents 2

GOPACK.IO w Hub of Talents 2

25/10/2019 14:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Problem pakowania jest jednym z nadal nie w pełni rozwiązanych problemów logistycznych w łańcuchu dostaw. Artur Słomski z GOPACK.IO oferuje unikalną propozycję wartości w jednym z końcowych etapów łańcucha dostaw, tj. dostarczaniu produktu konsumentom. 

System do wielokryterialnej optymalizacji pakowania i ładowania pomaga sprzedającym efektywnie, szybko i niskokosztowo optymalizować proces pakowania produktów minimalizując koszty opakowań i dostaw. 


GOPACK.IO ma na celu ułatwienie dostawcom przeprowadzanie prac logistycznych w procesie pakowania poprzez dostęp do platformy automatyzującej ten etap łańcucha dostaw w oparciu o dynamicznie przydzielane kryteria, w szczególności w sytuacji, gdy dostarcza przedmioty o nietypowych cechach. Startup pracuje nad platformą SaaS, która w łatwy i nieinwazyjny sposób integruje się z używanymi w branży systemami logistycznymi. Dzięki zastosowaniu rozwiązania, możliwe będzie skrócenie czasu pakowania o kilkadziesiąt procent i wpłynąć znacząco na zmniejszenie kosztów dostarczania produktów.