Gesture To Speech w Hub of Talents 2

Gesture To Speech w Hub of Talents 2

04/02/2022 10:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Głównym celem projektu Gesture To Speech (GTS) jest ułatwienie osobom Głuchym oraz słabosłyszącym komunikowanie się z osobami słyszącymi. Dedykowana będzie użytkownikom polskiego języka migowego oraz języka polskiego. 

[Grafika nagłówkowa przedstawia startup Gesture To Speech Po prawej stronie napis: Gesture To Speech. Po lewej stronie czarno-białą grafika przedstawiająca zaciśniętą pięść. ] [Na dole strony na grafice od lewej do prawej: logo Funduszy Europejskich Polska Wschodnia, flaga Rzeczypospolitej Polski, logo Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, flaga Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).]