GENMATCH w Hub of Talents 2

GENMATCH w Hub of Talents 2

22/11/2022 09:00 przez Barbara Supińska Aktualności

GenMatch planuje stworzenie pierwszego na świecie portalu do pokazywania cech przyszłego planowanego potomstwa dowolnej pary. Badanych będzie kilkaset najważniejszych wariantów genetycznych, z naciskiem na choroby onkologiczne, bezpłodność, cechy fenotypowe oraz inne.

Opracowany algorytm w oparciu o wyniki genetyczne pary przeprowadzi symulację krzyżowania genów i poda procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia cech u planowanego potomstwa. Proponowane rozwiązanie jest w pełni zautomatyzowane, zastępujące dotychczasowy manualny proces występujący w poradniach genetycznych. 


Drugim zastosowaniem będzie portal, mający umożliwić dzięki opracowanemu drugiemu algorytmowi znalezienie genetycznie dobranych partnerów, z którymi dana osoba będzie mogła znacząco zredukować wystąpienie negatywnych genów u planowanego potomstwa. Portal będzie kierowany do osób, które mają wiedzę lub przypuszczenia o swoich chorobach, a nie chcą ich przekazać dziecku.  


Pomysł inkubowany w ramach projektu Platformy startowej dla nowych pomysłów Hub of Talents 2. 

[Grafika nagłówkowa przedstawia startup GENMATCH. W lewym górnym rogu napis GENMATCH. Na dole poziomy pasek ze wzorem geometrycznym w trójkąty w odcieniach niebieskiego, z umieszczonym pośrodku logotypem Hub of Talents 2. Zdjęcie w tle przedstawia pudełko, przypominające opakowanie leków, na którego froncie znajduje się napis: "explore your future", a na dole logotyp GENMATCH]


[Na dole strony na grafice od lewej do prawej: logo Funduszy Europejskich Polska Wschodnia, flaga Rzeczypospolitej Polski, logo BPN-T, flaga Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).]