ECO HUB w Hub of Talents 2

ECO HUB w Hub of Talents 2

20/05/2020 10:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Firma Eco Hub powstała by zbudować przyjazny ekosystem handlowy wspierający rolnictwo ekologiczne na poziomie podaży i popytu.

Dzięki wykorzystaniu analityki oraz mechanizmów współfinansowania platforma na przyczyniać się do podnoszenia jakości i efektywności w gałęzi rolnictwa profesjonalnego jak i amatorskiego. W budowaniu silnej marki w świadomości klientów i producentów ma pomóc także jednostka certyfikująca wchodząca w skład tego ekosystemu. Zapewniać ma ona mierzalną jakość wprowadzanych do obrotu produktów, by finalnie móc dostarczać do klienta końcowego najlepszą jakość w atrakcyjnej i przystępnej cenie.