Druga edycja Rundy T

Druga edycja Rundy T

25/03/2021 08:45 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Fundacja Technotalenty rozpoczęła drugą edycję inicjatywy wpierającej twórców innowacyjnych projektów – Runda T. Zapisy do Rundy T potrwają do 15 kwietnia 2021r

Każdy pełnoletni uczestnik związany z województwem podlaskim lub warmińsko-mazurskim może zgłosić swój projekt w wybranej kategorii. Nie ma ograniczeń wiekowych ani branżowych.

Rywalizacja będzie się odbywała w 4 kategoriach:

  • Concept – projekty z różnych dziedzin, które są pomysłami niezrealizowanymi lub w trakcie realizacji na wczesnym stadium rozwoju. Do tej kategorii mogą być zgłoszone projekty koncepcyjne.
  • Science - projekty naukowe nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii lub innowacyjnej metodologii. Kategoria skierowana do projektów naukowych z genezą powstania w środowisku naukowym, akademickim lub wynalazczym.
  • Open - idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią z dowolnej dziedziny i na każdym etapie przygotowania.
  • Pandemic – idea, koncepcja, gotowy projekt stanowiący rozwiązanie problemów społecznych związanych z sytuacją wybuchu pandemii i innymi zagrożeniami epidemicznymi w kraju i na świecie. Kategoria stanowi odpowiedź na sytuację na świecie związaną z pandemią COVID-19. 

Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie technotalenty.pl

Zapisy do Rundy T potrwają do 15 kwietnia 2021 r.

Pliki do pobrania

  • Regulamin Runda T

[Grafika nagłówkowa

Po lewej stronie grafiki znajduje się napis "Pokaż swój pomysł!"

W prawym górnym rogu znajduje się logo "Runda T"

Na dole znajdują się nazwy kategorii konkursu: Concept, Science, Open i Pandemic.

Nad kategoriami znajduje się logo fundacji Technotalenty.

Na samym dole znajduje się logo Narodowego Banku Polskiego.]