Design to dobre dla MSP - spotkanie informacyjne

Design to dobre dla MSP - spotkanie informacyjne

08/06/2018 12:24 przez Katarzyna Dobrzyńska Aktualności

Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur, Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego oraz  Białostocki Park Naukowo-
Technologiczny serdecznie zapraszają na spotkanie dotyczące możliwości udziału w projekcie ” Design to dobre dla MSP – czyli podnoszenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży meblarskiej poprzez animowanie współpracy z projektantami, usługi doradcze, zaprojektowanie oraz aktywną promocję rozwiązań wzorniczych".  Odbędzie się ono w dniu 29 czerwca 2018 r. w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym w godz. 14:00 -16:00. 

Celem projektu ” Design to dobre dla MSP” – czyli podnoszenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży meblarskiej poprzez animowanie współpracy z projektantami, usługi doradcze, zaprojektowanie oraz aktywną promocję rozwiązań wzorniczych" jest rozwój polskich firm meblarskich, a tym samym zwiększenie ich konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez dobre wzornictwo. 

Przedsięwzięcie skierowane jest do sektora mikro, małych i średnich producentów mebli, którzy jeszcze nie współpracowali z profesjonalnymi projektantami. W projekcie może wziąć udział maksymalnie 10 firm z branży meblarskiej. 


Podczas spotkania wypowiedzą się projektanci, eksperci od zarządzania designem w firmie, projektowania marki na temat budowania przewagi konkurencyjnej poprzez wzornictwo.


Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur jest jedną z 4 organizacji w kraju, której w wyniku konkursu powierzono realizację „ Grantu na design”. 


Serdecznie zapraszamy wszystkich producentów mebli, którzy widzą w designie innowacyjny potencjał do dalszego rozwoju. 

Więcej informacji o projekcie TUTAJ

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 27.06.2018 r. na adres: een@pffr.pl

 telefon kontaktowy: + 48 735 389 215

Pliki do pobrania

  • Formularz zgłoszeniowy