Demo Day #3 - poznaliśmy innowacyjne rozwiązania naukowców z UwB

Demo Day #3 - poznaliśmy innowacyjne rozwiązania naukowców z UwB

15/11/2022 11:07 przez Barbara Supińska Aktualności

Podczas Demo Day #3 swoje projekty badawcze zaprezentowali badacze z Uniwersytetu w Białymstoku. Gościem specjalnym wydarzenia był dr Ajay B. Patila z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jyvaskyla.

14 listopada w BPN-T zorganizowaliśmy trzecie spotkanie Demo Day w ramach „Pilotażowego projektu dotyczącego rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem a uczelniami”.

Zebranych gości powitała Anna Daszuta-Zalewska - Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Sebastian Rynkiewicz - prezes Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju. 


W trakcie wydarzenia sześciu prelegentów z Uniwersytetu w Białymstoku zaprezentowało dotychczasowe sukcesy badawcze. A wszystko to, aby zdobyć partnerów biznesowych do komercjalizacji swoich innowacyjnych rozwiązań. Każdy z prezentujących miał maksymalnie 15 minut na zaprezentowanie swojego osiągnięcia wraz ze wstępną analizą ekonomiczną i marketingową oraz określeniem ścieżki komercjalizacji.

Prezentowali się:

  • prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, która mówiła o sposobie oznaczania nanocząstek tlenków metali w materiałach polimerowych w szczególności w wyrobach medycznych jednorazowego użytku.
  • dr hab. Agnieszka Wilczewska, prof. UwB z projektem "Nanonośniki polimerowe i hybrydy nieorganiczno-organiczne".
  • dr hab. Ewa Gorodkiewicz, prof. UwB, która mówiła o zastosowaniu biosensorów SPRI (z detekcja Powierzchniowego rezonansu Plazmonów w wersji obrazowej) do oznaczeń ilościowych biomarkerów oraz substancji biologicznie aktywnych jako potencjalnych biomarkerów w różnego rodzaju chorobach cywilizacyjnych.
  • dr hab. Szymon Sękowski z projektem "Badanie aktywności biologicznej związków polifenolowych, głównie z grupy tanin".
  • dr Ewa Oleńska, która mówiła o asocjacji koniczyny białej (Trifolium repens) i bakterii Rhizobium leguminosarum bv. trifolii 7.2H a bioremediacji skażeń gleby metalami toksycznymi.
  • dr hab. Witold Rudnicki, prof. UwB z projektem pt. "Metody uczenia maszynowego, rozwój metod i technologii obliczeniowych oraz ich zastosowania w praktyce".

Po lunchu połączonym z networkingiem odbyły się sesje speed dating, czyli zamknięte spotkania między przedstawicielami Uniwersytetu w Białymstoku i świata biznesu. Wszystkim badaczom życzymy sukcesów w komercjalizacji osiągnięć! 

Projekt, w ramach którego odbyło się Demo Day, wdraża konsorcjum w składzie: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju oraz Fundacja Regionalny Ekosystem Innowacji. Jego głównym celem jest budowa partnerstwa (systemu), w ramach którego dojdzie do zbudowania silniejszych i bliższych powiązań pomiędzy uczelniami a regionalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu na potrzeby podniesienia konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.